skip to content

Overblijven

Onze school is verantwoordelijk voor het organiseren van de tussenschoolse opvang (TSO), ofwel het overblijven. De kinderen hebben de  mogelijkheid om in het schoolgebouw hun meegebrachte boterham(men) op te eten. Dit gebeurt onder begeleiding van een overblijfteam, bestaande uit twee of drie vrijwilligers. De vrijwilligers, meestal ouders, hebben hiervoor een cursus gevolgd en moeten een Verklaring Omtrent Gedrag kunnen overleggen.
De kinderen eten in twee groepen. Desgewenst kunnen zij thee of chocomel krijgen op school. Na het eten spelen de kinderen buiten, onder toezicht van de overblijfouders. Als het slecht weer is, spelen de kinderen binnen.

De kosten van het overblijven:
·         1 dag in de week                       €   44,00
·         2 dagen in de week                   €   88,00
.         3 dagen in de week                   € 132,00
.         4 dagen in de week                   € 176,00


Als uw kind af en toe overblijft, heeft u de mogelijkheid een 10- of 20- rittenkaart te kopen
·         20-rittenkaart                               €  25,00
·         10-rittenkaart                               €  15,00

Wilt u tijdig doorgeven wanneer uw kind(eren) moet(en) overblijven? Dit kunt u doen via merijntje(at)lpsnet(dot)nl.
Zijn er meer dan twee kinderen uit één gezin die moeten overblijven, dan betaalt u slechts voor twee kinderen.
Wij vragen u om het overblijfgeld via de bank over te maken op rekeningnummer NL63 RABO 0136 9003 56, t.n.v. BS Merijntje te Nieuw-Vossemeer o.v.v. naam van het kind en “overblijfgeld”.
 

Up

 

 

© Basisschool Merijntje
woensdag 5 augustus 2020
Kloosterstraat 4 - 4681 AT Nieuw Vossemeer
telefoon: 0167-502694