skip to content

Overblijven

Onze school is verantwoordelijk voor het organiseren van de tussenschoolse opvang (TSO), ofwel het overblijven. De kinderen hebben de  mogelijkheid om in het schoolgebouw hun meegebrachte boterham(men) op te eten. Dit gebeurt onder begeleiding van een overblijfteam, bestaande uit twee of drie vrijwilligers. De vrijwilligers, meestal ouders, hebben hiervoor een cursus gevolgd en moeten een Verklaring Omtrent Gedrag kunnen overleggen.
De kinderen eten in twee groepen.  Na het eten spelen de kinderen buiten, onder toezicht van de overblijfouders. Als het slecht weer is, spelen de kinderen binnen.

 

Voor de administratie en registratie van de overblijf maken wij gebruik van het online systeem Mijn TSO.  Mocht u gebruik willen maken van de overblijf dan ontvangt u bij inschrijving van uw kind(eren) een brief met het verzoek om u te registreren bij Mijn TSO. 
Het bedrag per kind per overblijf is vastgesteld op € 1,60 per keer. 


 

 

Up

 

 

© Basisschool Merijntje
donderdag 6 mei 2021
Kloosterstraat 4 - 4681 AT Nieuw Vossemeer
telefoon: 0167-502694