Schooltijden

Groep 1 t/m 4

ochtenden8.55 tot 12.00 uur
woensdagochtend8.55 tot 12.30 uur
middagen13.00 tot 15.30 uur
woensdag- en vrijdagmiddagvrij

Groep 5 t/m 8

ochtenden8.55 tot 12.00 uur
woensdagochtend8.55 tot 12.30 uur
middagen13.00 tot 15.30 uur
woensdagmiddagvrij

‘s Morgens gaat de poort voor alle groepen om 8.30 uur open.  De kinderen van de groepen 1-2 mogen tussen 8.45-8.55 uur bij de klas afgegeven worden. Tussen de middag gaat de poort voor de groepen om 12.50 uur pas open. Dit i.v.m. het goed toezicht kunnen houden bij de overblijvers. Bij slecht weer mogen de kinderen tien minuten voor aanvang van de lessen naar binnen. Hierbij vragen wij de ouders van de kinderen van groep 1 en 2  om ook dan de kinderen alleen naar binnen te laten komen.
Voor- en naschoolse opvang Vakantierooster Oudervereniging Medezeggenschapsraad Het ouderpanel Overblijven

Lowys Porquin