Oudervereniging

Alle ouders van leerlingen die onze school bezoeken zijn lid van de oudervereniging. De vereniging heeft als doelstelling de samenwerking tussen school, ouders en leerlingen te bevorderen. Het bestuur van de oudervereniging vergadert eenmaal per maand, zo ongeveer 10 keer per jaar. Bij deze vergaderingen is ook een lid van de directie aanwezig. De statuten en het huishoudelijk reglement van de oudervereniging zijn op school verkrijgbaar. De oudervereniging verzorgt o.a. het schoolreisje en is actief betrokken bij de jaarlijkse Fancy Fair. Verder helpt de oudervereniging bij de organisatie van onder andere de volgende activiteiten: Kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, Pasen, verjaardagen en jubilea van de leerkrachten.

Oudervereniging

Giscard van Tilburg
voorzitter

Willeke van Treijen
penningmeester

Denyse van Tilburg
secretaris

Vertrouwenspersonen

Ingrid Veraart
Annelies Hoogwerf


Schooltijden Voor- en naschoolse opvang Vakantierooster Medezeggenschapsraad Het ouderpanel Overblijven

Lowys Porquin