Basisschool Merijntje

Ouders

Wij zijn er ten volle van overtuigd dat wij het als school niet redden zonder de betrokkenheid en de hulp van u, ouders. U vertrouwt
ons een belangrijk deel van de opvoeding en de vorming van uw kind toe.

Wij willen dat vertrouwen waard zijn en willen daarom
kwalitatief goed onderwijs aanbieden, o.a. met behulp van de bij de tijd passende materialen. Om hierover terugkoppeling te krijgen,
vragen we u met ons in gesprek te blijven en een eigen stem te laten horen. We zullen u op bepaalde onderdelen dan ook uw hulp en
inbreng vragen.
Schooltijden Voor- en naschoolse opvang Vakantierooster Oudervereniging Medezeggenschapsraad Het ouderpanel Overblijven

Lowys Porquin