Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is het orgaan in de school waarin ouders en leerkrachten meedenken en praten over het beleid in de school. Zij zijn bevoegd instemming of advies te geven aan de directie en het bestuur (via de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de stichting).
 
Medezeggenschapsraad
Algemeen e-mailadres Medezeggenschapsraad:
mrmerijntje@lpsnet.nl Namens het team:

Annika van Gaans
Carola Suijkerbuijk
Debby van Gaal
 

Namens de ouders:

Carlos Musters
Corné van Halum
Helma van Oorschot

 


 
Schooltijden Voor- en naschoolse opvang Vakantierooster Oudervereniging Het ouderpanel Overblijven

Lowys Porquin