Het ouderpanel

Vanaf 1 augustus 2004 werken we op school met  een ouderpanel. In het ouderpanel praat de schooldirectie met ouders over allerhande zaken die met Merijntje te maken hebben. Het ouderpanel kan de directie hierbij adviseren of als klankbord optreden. Alle onderwerpen zijn in feite bespreekbaar, maar zullen vooral over de hoofdgebieden identiteit, kwaliteit en organisatie gaan. Ouderpanel

Namens de school:
 
Cynthia Rombouts
directeur
Marion van Loenhout
plaatsvervangend directeur
 

Namens de ouders:
Francy van Boven
Rianne Koens
Vicky Oostvogels

Donny van Treijen
Merijn Zwagemaker
Schooltijden Voor- en naschoolse opvang Vakantierooster Oudervereniging Medezeggenschapsraad Overblijven

Lowys Porquin